U moet op korte termijn veel realiseren, maar komt handen te kort. Dan biedt een jonge professional van VIJFadvies (VJP) uitkomst. Tegen een aantrekkelijk tarief verzetten zij bergen werk.

Hoe? VIJFadvies heeft een groot aantal pas afgestudeerde politicologen en organisatieadviseurs in haar netwerk. Via onze colleges aan de UvA hebben we hen geïntroduceerd in het vak. Wij bieden intensieve begeleiding. U zet ze aan het werk. Het mes snijdt dus aan twee kanten.

Wie zijn de VIJFadvies jonge professionals?

 • gretige resultaatgerichte quick-starters
 • afgestudeerde masters met hart voor de publieke zaak
 • omgevingsbewust, kritisch en nog niet al te gepolijst
 • snel inzetbaar, flexibel

Waarom een VIJFadvies jonge professional?
We slaan een brug tussen talentvolle en leergierige starters en de capaciteitsbehoefte van lokale overheden. Door intensieve begeleiding van onze senior adviseurs garanderen wij professionaliteit en een hoog kwaliteitsniveau. Als leerbedrijf leiden wij toekomstige professionals op voor de publieke zaak. Deze groeibriljanten kunnen worden ingezet op actuele klussen. Zo valt besparing op externe inhuur samen met het aantrekken en ontwikkelen van talent.

Om wat voor klussen kan het gaan?

 • wegwerken achterstanden, bijvoorbeeld bij beantwoording van vragen
 • uitzoekwerk, dataverzameling, dossier- en bureauonderzoek
 • interviews met betrokkenen bij een GR, samenwerkingsverband of opstellen notities, overzichten, adviezen
 • project- of werkgroepondersteuning/secretariaat

Na afloop van de opdracht kunt u ervoor kiezen om de jonge professional in dienst te nemen. Dan gaat de verworven kennis niet verloren en weet u zeker dat het talent bij uw organisatie past.

Voordelen opdrachtgever

 • scherp geprijsde adviescapaciteit
 • maximale flexibiliteit
 • versnelling
 • hoogwaardige intensieve begeleiding
 • concrete resultaten

Belangstelling?
Wij informeren u graag. Bel Marco Vonk, 020 718 9138 of mail naar: jp@vijfadvies.nl

Marlot Lamers

Marlot is nieuwsgierig en analytisch: ze stelt onderzoekende vragen, verdiept zich in een onderwerp en komt zo snel tot de kern. Mede doordat ze zowel culturele antropologie als economie studeerde, weet ze zaken in een brede context te plaatsen en verschillende belangen in kaart te brengen. Ze houdt ervan mensen te verbinden en gezamenlijk naar oplossingen te zoeken.

Door haar enthousiasme, positieve instelling en sociale karakter maakt Marlot makkelijk contact en weet zij mensen te motiveren. Ze kan goed hoofd- van bijzaken onderscheiden en is geïnteresseerd in verandermanagement, duurzame procesoptimalisatie en waardecreatie. Dit doet zij het liefst binnen maatschappelijke organisaties.

Marlot Lamers is gespecialiseerd in strategie, verandermanagement en projectmanagement in de publieke en commerciële sector.

   

Melle Scheepers

Mensen omschrijven Melle als iemand die een strategsiche analyse kan uitvoeren zonder de praktijk uit het oog te verliezen. Dit dankt hij aan de combinatie van praktijkervaring binnen het sociaal domein en een academische achtergrond in de sociale wetenschappen.

Melle houdt ervan om op een laagdrempelige manier contact te leggen en zich organisaties snel eigen te maken. Daardoor kan hij professionals, teams en afdelingen op positieve wijze beïnvloeden. Wanneer een groep in beweging komt, houdt hij de vaart erin, blijft flexibel en werkt steeds samen. Melle hecht eraan om tastbare resultaten te boeken voor iedereen die bij een vraagstuk betrokkenen is.

Melle Scheepers is gespecialiseerd in onderzoek, analyse en projectmanagement in de zorg, WMO en bij de lokale overheid.

   

Charlotte van Keulen

Opdrachtgevers kiezen voor Charlotte vanwege haar doortastendheid, organiserend vermogen en flexibele werkhouding. Ze is nieuwsgierig en betrokken bij diverse media en sociaal educatieve projecten in het middelbaar onderwijs. Charlotte maakt makkelijk contact met uiteenlopende doelgroepen in de samenleving. Door haar positieve houding weet ze een goede context te creëren en mensen met elkaar te verbinden.

Charlotte richt zich op het doorgronden en aanpakken van sociaal maatschappelijke vraagstukken en daarom werkt ze graag in de (semi) publieke sector. Hier kan ze een waardevolle rol vervullen door haar communicatie en wetenschappelijke achtergrond. Ze durft kritische vragen te stellen, is onderzoekend, belicht situaties vanuit verschillende perspectieven en handelt oplossingsgericht. Charlotte gaat structurerend te werk en weet hoe ze concreet resultaat kan boeken.

   

Sasha Ojeda Mendoza voormalig VJP

Sasha is op dit moment in dienst bij een 100.000+ gemeente. Ze werkt daar als junior bestuursadviseur gebiedsontwikkeling voor de wethouder ruimtelijke ordening. Sasha hebben we leren kennen tijdens haar studie Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. VIJFadvies verzorgde het vak ‘Adviseren als ambacht’ voor 3e-jaars studenten.

Na deze collegereeks bleef ze aan ons verbonden. Ze werkte aan een opdracht op het gebied van onze marketing en materiaalontwikkeling. Daarna kreeg ze nog 2 externe opdrachten. Om vervolgens de kans van het trainee-schap bij deze 100.000+ gemeente te grijpen.

Talent van de collegebanken, naar de praktijk: onze missie is geslaagd.