U moet op korte termijn veel realiseren, maar komt handen te kort. Dan biedt een jonge professional van VIJFadvies (VJP) uitkomst. Tegen een aantrekkelijk tarief verzetten zij bergen werk.

Hoe? VIJFadvies heeft een groot aantal pas afgestudeerde politicologen en organisatieadviseurs in haar netwerk. Via onze colleges aan de UvA hebben we hen geïntroduceerd in het vak. Wij bieden intensieve begeleiding. U zet ze aan het werk. Het mes snijdt dus aan twee kanten.

Wie zijn de VIJFadvies jonge professionals?

 • gretige resultaatgerichte quick-starters
 • afgestudeerde masters met hart voor de publieke zaak
 • omgevingsbewust, kritisch en nog niet al te gepolijst
 • snel inzetbaar, flexibel

Waarom een VIJFadvies jonge professional?
We slaan een brug tussen talentvolle en leergierige starters en de capaciteitsbehoefte van lokale overheden. Door intensieve begeleiding van onze senior-adviseurs garanderen wij professionaliteit en een hoog kwaliteitsniveau. Als leerbedrijf leiden wij toekomstige professionals op voor de publieke zaak. Deze groeibriljanten kunnen worden ingezet op actuele klussen. Zo valt besparing op externe inhuur samen met het aantrekken en ontwikkelen van talent.

Om wat voor klussen kan het gaan?

 • wegwerken achterstanden, bijvoorbeeld bij beantwoording van vragen
 • uitzoekwerk, dataverzameling, dossier- en bureauonderzoek
 • interviews met betrokkenen bij een GR, samenwerkingsverband of opstellen notities, overzichten, adviezen
 • project- of werkgroepondersteuning/secretariaat

Na afloop van de opdracht kunt u ervoor kiezen om de jonge professional in dienst te nemen. Dan gaat de verworven kennis niet verloren en weet u zeker dat het talent bij uw organisatie past.

Voordelen opdrachtgever

 • scherp geprijsde adviescapaciteit
 • maximale flexibiliteit
 • versnelling
 • hoogwaardige intensieve begeleiding
 • concrete resultaten

Belangstelling?
Wij informeren u graag. Bel Marco Vonk, 020 718 9138 of mail naar: jp@vijfadvies.nl

Marlot Lamers

Vanuit VIJFadvies werk ik als adviseur voor bestuurders, projectleiders en… doordat ik zowel culturele antropologie als economie heb gestudeerd weet ik zaken in een brede context te plaatsen en snel verschillende belangen in kaart te brengen. Ik heb een passie voor mensen en hun gedrag maar hecht ook bijzonder aan een gezonde bedrijfsvoering. De mentale gezondheid van bedrijven vind ik interessant en ik geloof dat compassievol leiderschap de managementstijl is voor de toekomst. Ik hou ervan steeds goed te kijken wat er bij mensen speelt en door het juiste gesprek op het juiste moment beweging in gang te zetten.

Mijn speciale interesse gaat uit naar mentale gezondheid op het werk en ik heb veel kennis van het gebruik van Mindfullness en geweldloos Communiceren in teams.

Als VJP’r heb ik gewerkt voor Shell en Arkin/Inforza als projectleider, momenteel ondersteun ik als beleidsmedewerker de directie van Inforza.

   

Simone Kranendonk

Ik ben een onderzoekende, aandachtige adviseur. Opgeleid als politicoloog werk ik graag vanuit een gedegen analyse: eerst uitzoeken hoe de zaak in elkaar zit, voor ik er iets van vind. Dat is meestal een combinatie van zicht op achtergronden: ‘hoe is het zo gekomen?’, actuele ontwikkelingen: ‘wat werkt er allemaal in op de situatie?’ en wat mensen beweegt; ‘wie is waartoe gemotiveerd?’. Van hieruit ga ik bouwen aan de voorwaarden voor groei.

Ik begeleid teams en hun leiders bij het realiseren van compassievolle samenwerking en bevredigende successen. Dat betekent voor mijn opdrachtgevers dat ik samen met hen tijd maak om tijd te winnen.

Als VJP’r werk ik momenteel voor Shell als projectleider.

   

Yoram van Maanen

Opdrachtgevers schakelen Yoram in wanneer er behoefte is aan een scherpe analyse van een complex probleem. Met zijn kritische blik weet hij snel de vinger op de zere plek te leggen en ziet hij kansen voor verbetering. Hierbij heeft hij begrip voor de status quo en geeft hij veel ruimte aan de mensen om hem heen. Hij schakelt makkelijk in de communicatie met verschillende doelgroepen en is zeer flexibel in zijn doen en laten.

Door Yoram’s achtergrond in de politicologie, bestuurskunde en economie heeft hij een goed gevoel voor belangen en verhoudingen, op zowel individueel als organisatie niveau. Binnen zijn master Publiek Management focust hij zich op aanbestedingen en inkoop in de publieke sector, waar ook zijn commerciële invalshoek van pas komt.

   

Christine ter Keurs

Opdrachtgevers werken graag met mij samen, omdat ik een betrokken adviseur ben die zich positief kritisch opstelt en nieuwsgierig is naar juist die vraagstukken die echt leven in de organisatie. Ik breek m’n hoofd graag over complexe problemen en zie de uitdaging ervan in om deze te vertalen naar praktische en haalbare oplossingen. Ik ben flexibel, maar ook doortastend wanneer dat nodig is. Vanuit mijn onderwijskundige achtergrond bekijk ik oplossingen automatisch vanuit een leerperspectief, zowel op individueel als op organisatieniveau: Welke ontwikkeling vraagt dit van de medewerker? Welke verandering brengt dit teweeg voor de organisatie? Hoe kom je in beweging? Dit zorgt voor een duurzaam, effectief resultaat.

Mijn speciale interesses liggen in verandermanagement, persoonlijke ontwikkeling, leiderschapsprogramma’s en talentmanagement.

Als VJP’r werkte ik als projectleider voor de Gemeente Rotterdam en momenteel als procesbegeleider bij de Gemeente Diemen.

   

Melle Scheepers

Mensen omschrijven Melle als iemand die een strategsiche analyse kan uitvoeren zonder de praktijk uit het oog te verliezen. Dit dankt hij aan de combinatie van praktijkervaring binnen het sociaal domein en een academische achtergrond in de sociale wetenschappen.

Melle houdt ervan om op een laagdrempelige manier contact te leggen en zich organisaties snel eigen te maken. Daardoor kan hij professionals, teams en afdelingen op positieve wijze beïnvloeden. Wanneer een groep in beweging komt, houdt hij de vaart erin, blijft flexibel en werkt steeds samen. Melle hecht eraan om tastbare resultaten te boeken voor iedereen die bij een vraagstuk betrokkenen is.

Melle Scheepers is gespecialiseerd in onderzoek, analyse en projectmanagement in de zorg, WMO en bij de lokale overheid.

   

Charlotte van Keulen

Opdrachtgevers kiezen voor Charlotte vanwege haar doortastendheid, organiserend vermogen en flexibele werkhouding. Ze is nieuwsgierig en betrokken bij diverse media en sociaal educatieve projecten in het middelbaar onderwijs. Charlotte maakt makkelijk contact met uiteenlopende doelgroepen in de samenleving. Door haar positieve houding weet ze een goede context te creëren en mensen met elkaar te verbinden.

Charlotte richt zich op het doorgronden en aanpakken van sociaal maatschappelijke vraagstukken en daarom werkt ze graag in de (semi) publieke sector. Hier kan ze een waardevolle rol vervullen door haar communicatie en wetenschappelijke achtergrond. Ze durft kritische vragen te stellen, is onderzoekend, belicht situaties vanuit verschillende perspectieven en handelt oplossingsgericht. Charlotte gaat structurerend te werk en weet hoe ze concreet resultaat kan boeken.

   

Sasha Ojeda Mendoza voormalig VJP

Sasha is op dit moment in dienst bij een 100.000+ gemeente. Ze werkt daar als junior bestuursadviseur gebiedsontwikkeling voor de wethouder ruimtelijke ordening. Sasha hebben we leren kennen tijdens haar studie Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. VIJFadvies verzorgde het vak ‘Adviseren als ambacht’ voor 3e-jaars studenten.

Na deze collegereeks bleef ze aan ons verbonden. Ze werkte aan een opdracht op het gebied van onze marketing en materiaalontwikkeling. Daarna kreeg ze nog 2 externe opdrachten. Om vervolgens de kans van het trainee-schap bij deze 100.000+ gemeente te grijpen.

Talent van de collegebanken, naar de praktijk: onze missie is geslaagd.