Opdrachtgevers kiezen voor mij vanwege mijn vermogen samenhang en overzicht aan te brengen in samenwerking. Ik onderzoek met managers en professionals de kansen en bedreigingen in de interacties, processen en systemen waarin ze werken.

De door mij geadviseerde interventies en acties zijn altijd functioneel, ten dienste van het primair proces en gericht op het bereiken van concrete resultaten. In mijn werk als adviseur en procesbegeleider werk ik samen met opdrachtgevers en betrokkenen aan het vergroten van verbinding en resultaat in hun dagelijkse werkomgeving.

Ik werk vanuit de overtuiging dat inhoudelijke resultaten beter worden als ze tot stand komen via een hoogwaardig proces. Als mensen bij elkaar komen om iets te bespreken, is het niet vanzelfsprekend dat zij dan ook een goed gesprek hebben. Dus als het inhoudelijke resultaat van belang is, is het zinvol echt te investeren in het ontwerpen van dat proces. Ik heb veel ervaring opgedaan met het bedenken van vormen waardoor de interactie tussen mensen gefaciliteerd wordt, zodat sneller tot kwalitatief betere inzichten en besluiten gekomen wordt. Die ervaring is toepasbaar in diverse situaties; verandertrajecten, werkconferenties, teamontwikkeling, management development, conflicthantering etc.

Mijn rol is die van adviseur, procesbegeleider, teamcoach of projectleider.

     
www.systeemdenkenindepraktijk.nl