post

Een onzichtbaar mes dat aan twee kanten snijdt. Scherp snijdt. door Marco Vonk

  Een opdracht als zoveel andere: interim vervanging van een afdelingsmanager. Zo lijkt het. Maar de manager die ik vervang werkt voor een voormalig SW-bedrijf. SW staat voor Sociale Werkvoorziening, de oude sociale werkplaats. ‘Voormalig’ staat voor het veranderende karakter van dit bedrijf: de vroegere gemeentelijke instelling is verzelfstandigd en werkt tegenwoordig marktconform. Een bedrijf… Read more »

post

Soms moet je als adviseur een stapje terug doen Marco Vonk

Vrijdagmiddag. Met vierkante ogen verdiep ik me nog weer eens in 41 Excel-sheets met teambegrotingen. Al maanden ben ik bezig in een project dat de organisatie grip op de bedrijfsvoering moet geven. Hoe dieper we graven, hoe complexer het lijkt te worden.

post

‘Krijsende meeuwen’ door Marco Vonk

Zaterdagochtend. Ik zit voor mijn computerscherm, met 41 openstaande Excel-sheets voor mijn neus. Buiten is het eindelijk lente, voor het eerst in maanden is het lekker weer. Is dit nu het nieuwe werken? Er komt een mailtje binnen. Eén van de interne medewerkers met wie ik bij dit project samenwerk kijkt op deze mooie ochtend… Read more »

post

Versleten jaargesprekken Marco Vonk

‘Volgende week? Vergeet het maar. De hele week zit vol planningsgesprekken’, verzuchtte een opdrachtgever vorige week. Al sinds jaar en dag worden in de meeste organisaties regelmatige, gestructureerde gesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers gevoerd. Functioneringsgesprekken, jaargesprekken, plannings-, voortgangs- en resultaatgesprekken. Hoewel de benaming verschilt, gaat het steeds om hetzelfde idee: er moet communicatie plaatsvinden! En… Read more »

post

Iedereen coach! Trienette Struik

Overal coaches, maar bij wie moet je echt zijn? Een groep Amsterdamse studenten googeld naar coaches. De coach-dichtheid rond de stad blijkt enorm, zien ze op de kaart. Ze realiseren zich dat ze geen criteria hebben op basis waarvan ze een keus kunnen maken voor een goede coach. De begeleider van de groep belt mij… Read more »

post

Vraag elkaar!

‘De verzorgingsstaat verandert langzaam maar zeker in een participatiesamenleving. Van iedereen die dat kan wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving.’ Dit zei Koning Willem Alexander twee jaar geleden in zijn troonrede. Nadien is hierover in de media veel geschreven en gediscussieerd. Ook als adviseur binnen een grote zorgorganisatie… Read more »

post

De verademing van de ware wegkapitein

Vorige week fietste ik met een groep mannen op leeftijd een tocht door een winderig en kil Noord Holland. De omstandigheden waren dus niet optimaal, maar de goede stemming onderling en het fietsen zelf maakte dat wel goed. Eenmaal terug van de lange rit was ik moe en voldaan, zoals dat heet. Ik keek terug… Read more »