Zonder conflict geen samenwerking.

Not for profit

In organisaties waar het niet draait financiële winst, maar om maatschappelijke doelen
is het de kunst om goede intenties om te zetten in het bereiken van concrete resultaten.

Begeleiding team P&O Hogeschool met oplopende persoonlijke spanningen

Kwestie Eigenlijk zat de nieuwe teamleider al snel met de handen in haar haar: de sfeer onder de P&O-adviseurs was om te snijden. Het opgestarte cultuurveranderingstraject dreigde te stranden in onderling geharrewar. Nieuwe teamleden dreigden af te haken, senior-teamleden verzetten zich met grote weerstand.

Ons idee Als de spanningen oplopen, bestaat er een groot risico van persoonlijke ‘shaming & blaming’. Wij vinden het van belang om in zo’n situatie samen met betrokken ‘uit te zoomen’ en de ontstane relationele dynamiek te onderzoeken. Door een systemisch perspectief te kiezen kunnen spanningen op een ontschuldigende manier in beeld worden gebracht; dat biedt vaak de ruimte om samen te begrijpen wat heeft gemaakt dat deze situatie is ontstaan.

Onze aanpak Door alle teamleden te interviewen krijgen we a. veel informatie en b. kunnen we betrokkenen helpen de eigen ‘betrekkings-blindheid’ wat te verminderen. We gebruikten de gesprekken om gaandeweg hypotheses te ontwikkelen over de bronnen van de ontstane spanningen. Zoals zo vaak bleken die hier zowel op het ‘zachte’ vlak, als aan de ‘harde’ kant van de organisatie te liggen. In een verdiepend groepsgesprek waaraan ook de directeur deelnam, begeleidden we het team om zicht te krijgen op zowel de dynamiek als op aangrijpingspunten voor verbetering.

Wij werken o.m. voor culturele instellingen, basisonderwijs, hoger onderwijs en beroepsverenigingen.