Inwoners willen oplossingen. De kunst is hier energie voor vrij te maken.

Lokale overheid

Gemeenten hebben een unieke positie en dragen bij aan een betere samenleving. Gemeenten zijn ook complexe organisaties, die regelmatig onderhoud nodig hebben. Daarover gaat ons organisatieadvies.

Voorbeeld projecten

Integratie buitendienst na herindeling

Kwestie Bij de herindeling van een middelgrote gemeente, 10 jaar eerder, was besloten de buitendiensten van de oude gemeenten ‘voorlopig’ intact te houden. Weliswaar waren in de nieuwe, gemeenschappelijke buitendienst enkele processen geharmoniseerd, maar feitelijk fungeerden de ingestelde ‘districten’ als tamelijk autonome buitendiensten. In de 10 jaar na de herindeling was twee keer een onderzoek verricht naar de wenselijkheid van verdere integratie en/of het terugbrengen van het aantal werkplaatsen, maar beide keren was de uitkomst dat de oude situatie beter in stand zou kunnen blijven. De interimmanager van VIJFadvies kreeg als opdracht mee deze zaak nogmaals te onderzoeken

Ons idee Als een opdrachtgever voor de derde keer een dergelijke vraag stelt, beviel het antwoord de vorige keren kennelijk niet.

Onze aanpak Het college en de directie vermoedde grote weerstand bij de medewerkers als de oude buitendiensten zouden worden samengevoegd. Wij hebben dit punt vanaf het begin openlijk besproken, waardoor draagvlak voor verandering ontstond bij medewerkers, ondanks de aanvankelijke weerstand. De kritische succesfactor was open en eerlijk verwachtingsmanagement door directe communicatie, ook op de werkvloer.

In een aantal participatieve bijeenkomsten is de nieuwe organisatie van de buitendienst vormgegeven samen met alle interne betrokkenen, van wethouder tot schoffelaar.

De kracht van de persoonsgerichte, participatieve aanpak van de interim manager is doorslaggevend voor succes bij veranderprocessen waarbij draagvlak nodig, maar niet vanzelfsprekend is.

Wij werken o.m. voor gemeenten, waterschappen, provincies en ministeries.